ترمووود در نما ساختمان - اجرا ترموود در نما بنا در تهران - پروژه باز سازی نمای چوبی ترمووود

ترمووود بهترین متریال چوبی است که می توان از آن هم در نماهای داخلی ساختمان استفاده کرد و هم در نما خارجی چوبی و نمای بیرونی ترمووود از آن ها استفاده کرد.

ترمووود بهترین چوب نما ، ترمووود مستحکم و با دوام 

ترمووود در نما - نما چوبی ترمووود - - نما اجرا ترمووود در ساختمانی در مرکز تهران

ترمووود نما ساختمان - اجرا ترموود در نما بنا در تهران - پروژه باز سازی نمای چوبی ترمووود

نمونه کار باز سازی نمای چوبی ترمووود ساختمان و بنایی تقریبا 25 ساله در منطقه یک شهرداری تهران در محله نیاوران .

باز سازی نمای چوبی ترمووود

نمای چوبی ترمووود

 

ترمووود بهترین متریال چوبی است که می توان از آن هم در نماهای داخلی ساختمان استفاده کرد و هم در نما خارجی چوبی و نمای بیرونی ترمووود از آن ها استفاده کرد.