میز و صندلی و مبل ترمووود در باغ ویلا در منطقه لواسان تهران

مبلمان چوبی ترمووود مخصوص باغ و ویلا - پروژه مبلمان و چیدمان باغ ویلا با چوب ترمووود در منطقه لواسانات استان تهران .

مبلمان و پیشخوان یا میز ترمووود - مبل ترمووود در باغ ویلا در منطقه لواسان تهران

مبلمان ترمووود - میز پیشخوان ترمووود - مبلمان باغی ترموود - چیدمان ترمووود

مبلمان ترمووود - میز و پیشخوان ترمووود - مبلمان باغی ترموود - چیدمان باغ با ترمووود

مبلمان ترمووود - میز و پیشخوان ترمووود - مبلمان باغی ترموود - چیدمان باغ با چوب ترمووود

مبلمان ترمووود - مبل ترمووود در باغ ویلا در منطقه لواسان تهران

مبلمان چوبی ترمووود مخصوص باغ و ویلا - پروژه مبلمان و چیدمان باغ ویلا با چوب ترمووود در منطقه لواسانات استان تهران .

نام پروژه ترمووود:

پروژه چیدمان و مبلمان چوبی ترمووود باغ ویلا لواسان

محل اجرا پروژه ترموود:

باغ ویلا و اقامتگاه خصوصی 

مکان پروژه ترمو وود:

شهرستان لواسانات استان تهران

سازه های ترمووود:

مبلمان چوبی ترموود شامل

میز چوبی ترمو وود

صندلی چوبی ترمووود

میز پذیرایی داخل سالن ترموود

میز نهارخوری و غذاخوری ترمووود 

میز چایخوری و قهوه خوری ترمو وود

سازه های ساخته شده ترمو وود با ظرفیت:

میز وضندلی چهارنفره ترمووود

مبلمان هفت نفره چوبی ترمووود 

میز نهارخوری شش نفره ترموود

 

اجرا شده در سال 97 

مبلمان چوبی ترمووود مخصوص باغ و ویلا - پروژه مبلمان و چیدمان باغ ویلا با چوب ترمووود در منطقه لواسان تهران .